Τα Έργα μας

Κάθε έργο αντιμετωπίζεται ξεχωριστά και μελετάται ως σύνολο παραμέτρων που αφορούν την ικανοποίησή των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών μας, την εργονομία, την αισθητική και τη βιωσιμότητά, με γνώμονα πάντα, τον σεβασμό προς το περιβάλλον. Η μελέτη του κάθε έργου, αντιμετωπίζεται έτσι, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να έχει τον χαρακτήρα μιας ξεχωριστής χωρικής εμπειρίας, για αυτόν που θα το ζήσει ή θα το επισκεφτεί στοχεύοντας, στην δημιουργία ξεχωριστών εμπειριών και αναμνήσεων. Στους τομείς δραστηριότητας του γραφείου μας, εντάσσονται οι αρχιτεκτονικές μελέτες, οι κατασκευές νέων και οι ανακατασκευές υπαρχόντων κελυφών.