Ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών

Το γραφείο μας, αναλαμβάνει την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του Ν.4495/2017 για κάθε είδους αυθαίρετη κατασκευή.