Τοπογραφικές εργασίες

Οι Τοπογράφοι Μηχανικοί του γραφείου μας, διαθέτουν την εμπειρία, την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία, που απαιτείται για την πραγματοποίηση τοπογραφικών μελετών, ανεξαρτήτου κλίμακας, για τον ιδιωτικό ή τον Δημόσιο τομέα, τηρώντας πάντα τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές.

Ο διαρκώς αναβαθμιζόμενος εξοπλισμός, τα τοπογραφικά όργανα τελευταίας τεχνολογίας και η χρήση προγραμμάτων αιχμής, εξασφαλίζουν την κάλυψη των αναγκών κάθε έργου.

To γραφείο έχει καταρτήσει, εκατοντάδες τοπογραφικές μελέτες που αφορούν ενδεικτικά :

 • Τοπογραφικά διαγράμματα – αποτυπώσεις πάσης φύσεως (για έκδοση οικοδομικών αδειών, σύνταξη συμβολαίων, οριοθετήσεις, τοπογραφικά υπόβαθρα για τακτοποίηση αυθαιρέτων κλπ)
 • Οριοθετήσεις ιδιοκτησιών
 • Ογκομετρήσεις
 • Υψομετρικές μελέτες και μελέτες χωροσταθμήσεις
 • Χαράξεις θεμελίωσης
 • Διαγράμματα εφαρμογής
 • Οικοδομησιμότητες
 • Κτηματογραφικές μελέτες και μελέτες Εθνικού Κτηματολογίου.
 • Μελέτες Αγροτικών / Αστικών Αναδασμών – Πράξεις Εφαρμογής
 • Διορθωτικές των πράξεων εφαρμογής, πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού
 • Δημιουργία φωτογραμμετρικών υποβάθρων (φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις)
 • Παρακολούθηση τεχνικών έργων
 • Υποστήριξη εργοταξίων