Αρχιτεκτονικές Μελέτες

To γραφείο μας, αναλαμβάνει τη μελέτη νέων κτιρίων, κατοικιών, ξενοδοχείων, γραφείων, εμπορικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων, αλλά και ανακαινίσεις των παραπάνω χώρων. Η διαδικασία της αρχιτεκτονικής μελέτης, περιλαμβάνει τα στάδια της προμελέτης, της μελέτης εφαρμογής και της οριστικής μελέτης.

Η προμελέτη, αποτελεί το αρχικό στάδιο, αποτέλεσμα του οποίου, είναι η κατανόηση των αναγκών και επιθυμιών του πελάτη μας. Εκπονούνται τα πρώτα σχέδια, πάνω στα οποία πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο, η ανταλλαγή απόψεων με τον πελάτη μας, για την εύρεση λύσεων στα ζητήματα που προκύπτουν. Ακολούθως, η μελέτη εφαρμογής, αποτελεί, μια σε βάθος αντιμετώπιση του έργου, με την εύρεση λύσεων σε περισσότερο λεπτομερή θέματα. Τελικό αποτέλεσμα της μελέτης εφαρμογής, αποτελεί ένα αναλυτικό τεύχος σχεδίων και λεπτομερειών που μπορούν να οδηγήσουν στην κατασκευή της λύσης, αλλά και οι 3D φωτορεαλιστικές απεικονίσεις.

Η αρχιτεκτονική μελέτη ολοκληρώνεται, με την εκπόνηση της οριστικής μελέτης. Η σύνθεση λύσεων, που προσφέρουν οι μηχανικοί των διαφορετικών ειδικοτήτων που απαρτίζουν το γραφείο μας (αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, τοπογράφοι μηχανικοί, μηχανολόγοι κλπ), η ασφαλής και συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ομάδων εργασίας και ο πλήρης συγχρονισμός αυτών εγγυώνται, για την αρτιότητα και την υπεροχή της Οριστικής Μελέτης.