Μελέτη και κατασκευή παθητικών κτιρίων

Το παθητικό κτίριο, λειτουργεί με την ελαχιστοποίηση των απωλειών θερμότητας, όσο και τη μεγιστοποίηση των θερμικών κερδών. Χωρίς να απαιτείται η χρήση ενεργητικής ψύξης ή θέρμανσης, το παθητικό κτίριο μπορεί και διατηρεί παθητικά το περιεχόμενό του, στη σωστή θερμοκρασία. Τελικά, το κτίριο χρειάζεται μόλις 15 Kwh/m2 το χρόνο, για ψύξη ή θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης.

Τα τελευταία 20 χρόνια, το παθητικό κτίριο έχει γίνει εξαιρετικά δημοφιλές, σε πολλές χώρες. Η διασφάλιση της ποιότητας της κατασκευής, πιστοποιείται από το Ινστιτούτο Παθητικής Κατοικίας (Passive House Institute) Το γραφείο μας, αναλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή παθητικών κτιρίων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα μελέτης και κατασκευής.