Άδειες δόμησης

To γραφείο μας, αναλαμβάνει την συγκρότηση του σχετικού φακέλου και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών για την έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών για κάθε τύπο κτιρίου.