Εσωτερική αρχιτεκτονική και διακόσμηση

Το γραφείο μας, αναλαμβάνει μελέτες που αφορούν την αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων, τη διακόσμησή τους, αλλά και την κατασκευή των λύσεων που προτείνονται. Η μελέτη, περιλαμβάνει προτάσεις διαρρύθμισης των χώρων, αλλά και προτάσεις που αφορούν την επιλογή υλικών και σχεδιασμού ειδικών κατασκευών.

Η μελέτη των χώρων, γίνεται τόσο με κατόψεις και σχέδια 2D όσο και με φωτορεαλιστικές 3D απεικονίσεις, συνδυασμός που οδηγεί σε μια ολοκληρωμένη εικόνα του τελικού αποτελέσματος.