Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιστοσελίδας

1. Προοίμιο

Η Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής η «Πολιτική») καλύπτει και αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών σας στοιχείων από την επωνυμία ‘’Arcore engineers’’ κατά την διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των διαδικτυακών τόπων (ιστοσελίδων) ιδιοκτησίας της.

H επωνυμία ‘’Arcore engineers’’ είναι ιδιοκτήτης και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων της σελίδας της, καθώς και ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων που τυχόν δηλώνονται από εσάς. Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων προκειμένου να ενημερωθείτε για τα δικαιώματα σας και τον τρόπο και την έκταση της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ιστοσελίδα μας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR 2016/679 – General Data Protection Regulation και την εθνική νομοθεσία. Για το κείμενο του Kανονισμού μπορείτε να πατήσετε στο link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679)

Ο συγκεκριμένος ιστότοπος διαθέτει πρωτόκολλο SSL (SecureSocketsLayer) που χρησιμοποιεί τεχνολογία κρυπτογράφησης υψηλής ποιότητας των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ δύο κόμβων δημιουργώντας ασφαλή σύνδεση μεταξύ τους, μέσω του διαδικτύου, γεγονός που οδηγεί στην αποτελεσματική προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και της περιήγησης σας γενικότερα. Αναγνωριστικό στοιχείο της προστατευμένης σύνδεσης είναι οι χαρακτήρες https:// και το σύμβολο κλειδαριάς που εμφανίζεται στην μπάρα διεύθυνσης του περιηγητής σας.Σε περίπτωση που  ο δικτυακός μας τόπος, παραπέμπει μέσω άλλων “συνδέσμων” σε άλλες ιστοσελίδες, ουδεμία ευθύνη φέρει για τους ιστοτόπους των τρίτων, αλλά αυτοί έχουν και την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη για την ασφάλεια και τη σύννομη επεξεργασία των δεδομένων σας αποκλειόμενης οιασδήποτε υπαιτιότητας ή ευθύνης δικής μας.

2. Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων

Ως προσωπικό δεδομένο νοείται κάθε πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει στην απευθείας ταύτιση σας είτε σε συνδυασμό με άλλες, στην ταυτοποίησή σας. Δεν νοούνται ως προσωπικά δεδομένα οι ανώνυμες πληροφορίες. Δε συλλέγουμε ειδικές κατηγορίες δεδομένων κατά τα άρθρο 9, 10 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679. Η επωνυμία ενδέχεται να επεξεργάζεται τα εξής στοιχεία:

Σε περίπτωση απλής περιήγησης σας στην ιστοσελίδα, τα μοναδικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι εκείνα που μεταφέρονται στον διακομιστή μας από τον περιηγητή σας (την ημερομηνία και ώρα την στιγμή της εισόδου στον ιστότοπο, τη Διεύθυνση IP σας κατά την είσοδο στον ιστότοπο, τον περιηγητή που χρησιμοποιήσατε κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήσατε κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο, τον όγκο δεδομένων που στάλθηκε με τη μορφή bytes)

3. Σκοπός Επεξεργασίας Δεδομένων

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους εξής νόμιμους σκοπούς:
– για τη διακρίβωση εγκλημάτων όπως ενδεικτικά πρόληψη έναντι ηλεκτρονικής απάτης κ.α
– για την προστασία του έννομου συμφέροντος μας και της ασφαλούς λειτουργίας της ιστοσελίδας μας, του απορρήτου, της ασφαλείας σας και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν
– για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών λειτουργικότητας και σταθερότητας ιστοτόπου και προστασία από παράνομες χρήσεις
– για την ανάλυση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

4. Τρόποι Συλλογής Δεδομένων

Απλή Περιήγηση στην Ιστοσελίδα μας: Μέσω της απλής περιήγησής σας στις σελίδες του/της συλλέγεται μόνο η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου σας (IP), το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, ο τύπος και η έκδοση προγράμματος περιήγησής σας (browser) ο όγκος δεδομένων σε bytes κλπ. Επίσης, αποστέλλεται cookie στον υπολογιστή σας (για τα cookies δείτε αναλυτικά παρακάτω)

Η νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον για να βελτιώσουμε τη σταθερότητα και λειτουργικότητα της ιστοσελίδας μας.

Από την επικοινωνία σας μέσα από τα socialmedia(facebook, instagram): Σε περίπτωση που εγγραφείτε στην υπηρεσία μας μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, ενδέχεται  να συλλέξουμε τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα απευθείας από τις πληροφορίες που δίνετε στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, εφόσον έχουν το δικαίωμα να μοιραστούν τα προσωπικά σας δεδομένα με εμάς.

5. Ποια είναι η Νόμιμη Βάση Επεξεργασίας των Δεδομένων σας;

Είναι οι όροι της συμβατικής σχέσης, οι έννομες υποχρεώσεις μας βάσει της υφιστάμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για το δίκαιο του καταναλωτή, το έννομο συμφέρον μας και η συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται.
Η συγκατάθεση σας, όπου απαιτείται, πρέπει να είναι ρητή και ειδική ανά τύπο επεξεργασίας και μπορείτε να την αποσύρετε οποιαδήποτε στιγμή. Ωστόσο, η απόσυρση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας, που βασίζεται στο διάστημα που προηγήθηκε πριν την αποσύρετε, ούτε στην περαιτέρω επεξεργασία των ίδιων δεδομένων, που διεξάγεται υπό άλλη νομική βάση, όπως σύμβαση ή συμμόρφωση με κάποια έννομη υποχρέωση της εταιρείας.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να αποστείλετε e mail στο info@arcore.gr ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2106625226

6. Ασφάλεια Δεδομένων

Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται σε ειδικά εξουσιοδοτημένους τρίτους συνεργάτες μας ή στους εργαζόμενους της εταιρείας που θεωρείται εύλογα ότι χρειάζεται να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για την παροχή υπηρεσιών προς εσάς υπό την ιδιότητα του επισκέπτη.

Kαταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση των δεδομένων από απώλεια, εσφαλμένη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, διαστρέβλωση ή καταστροφή.

Παρόλο που δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τον αποκλεισμό απώλειας, εσφαλμένης χρήσης ή διαστρέβλωσης των δεδομένων, προσπαθούμε να μειώσομε τους κινδύνους και το ρίσκο με τη λήψη κατάλληλων Τεχνικών και Οργανωτικών μέτρων καθώς και με την πραγματοποίηση περιοδικών ελέγχων των παραπάνω.
Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους κινδύνους που απορρέουν λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων (κρυπτογράφηση δεδομένων, χρήση firewalls, καθιέρωση επιπέδων πρόσβασης, εκπαίδευση προσωπικού, περιοδικοί έλεγχοι, έγγραφες εξουσιοδοτήσεις προσωπικού), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τους εκάστοτε νόμους περί προστασίας δεδομένων. Επίσης, έχουμε εφαρμόσει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι, εξ ορισμού, υφίστανται επεξεργασία μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας.

7. Αποδέκτες Δεδομένων / Διαβίβαση σε Τρίτα Μέρη.

Δε διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους, παρά μόνο αν επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679, κατόπιν έγγραφής σύμβασης ή άλλης νομικής πράξης και εφόσον τα τρίτα μέρη πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να είναι το προσωπικό μας στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του, τρίτες εταιρείες (αντιπρόσωποι/υπεργολάβοι) μας με σκοπό την υποστήριξη και προώθηση για την ομαλή εκτέλεση της συμβατικής μας υποχρέωσης και εταιρείες τεχνικής υποστήριξης π.χ συνεργάτες υποστήριξης της ιστοσελίδας μας www.arcore.gr.

Οι συνεργάτες μας βρίσκονται στο εσωτερικό της Ε.Ε. Σε καμία περίπτωση δεν μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους ή εκτός αυτής της περιοχής. Σε περίπτωση που χρειαστεί να μεταφέρουμε δεδομένα σας εκτός Ε.Ε θα σας ζητήσουμε τη ρητή άδειά σας.

Οι συνεργάτες μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά εγγράφως με την εταιρεία να
– τηρούν εχεμύθεια, όπως και οι υπάλληλοί τους, για τα προσωπικά δεδομένα που γνωρίζουν / επεξεργάζονται
– να μη διαβιβάζουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την έγγραφη άδεια μας
– να λαμβάνουν οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας των δεδομένων, που προστατεύουν τη λογική και φυσική ασφάλειά
– να σχεδιάζουν τα συστήματα τους, ώστε από το σχεδιασμό και εξ ορισμού να διασφαλίζεται ότι θα είναι σε θέση να εκπληρώνουν αυτές τις υποχρεώσεις τους
– να μας ενημερώνουν άμεσα για κάθε περιστατικό που αφορά την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη, να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) ως εκτελούντες την επεξεργασία

8. Διατήρηση Δεδομένων

Διατηρούμε τα δεδομένα σας, σε φυσικό/ηλεκτρονικό αρχείο.
Τα δεδομένα τηρούνται για αναγκαίο διάστημα όπως επιβάλλεται από την υφιστάμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία για το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, εκτός αν ορίζεται από άλλη νομοθεσία μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Έπειτα διαγράφονται ολοσχερώς χωρίς δυνατότητα ανάκτησης.

9. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Σε περίπτωση που για την πρόσβαση σε κάποιες από τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων της Arcore enginners σας ζητηθεί η καταχώρηση προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να προβαίνετε στη διόρθωση ή επικαιροποίηση των προσωπικών σας δεδομένων.
Περαιτέρω, έχετε το νόμιμο δικαίωμα πρόσβασης και να ζητήσετε δωρεάν ενημέρωση για τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε. Στην περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης οφείλουμε να σας ενημερώσουμε για την επεξεργασία στην οποία υποβάλλονται τα δεδομένα σας, ποιά δεδομένα σας επεξεργάζόμαστε, για ποιο σκοπό, για πόσο διάστημα τα κρατάμε και μάλιστα σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση.
Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης, για την επεξεργασία στην οποία υποβάλλουμε τα δεδομένα σας, π. χ ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό, για πόσο, χρονικό διάστημα κ.α.
Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα υπό προϋποθέσεις να αξιώσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα εναντίωσης/ αντίρρησης στην επεξεργασία, ζητώντας να σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας.
Περαιτέρω, έχετε το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο.
Τέλος, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

Κατά την επικοινωνία μαζί μας παρακαλείσθε να αναφέρετε το όνομα της ηλεκτρονικής σελίδας, όπου παρείχατε τα δεδομένα σας, καθώς και το αίτημα σας.
Πρέπει να κατανοήσετε ότι τα αιτήματα σας και ειδικότερα το αίτημα διαγραφής και εναντίωσης υπόκεινται σε όλες τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας περί ικανοποίησης άλλων έννομων υποχρεώσεων της εταιρείας.
Είναι πιθανό μαζί με το αίτημα σας να σας ζητήσουμε την ταυτότητά σας για να αποφευχθούν ανεπιθύμητες καταστάσεις διαρροής δεδομένων σας σε τρίτα πρόσωπα. Το αίτημα σας απαντάται άμεσα εντός (1) ενός μηνός από τότε που ελήφθη. Σε περίπτωση που είναι πολύπλοκο, θα σας ενημερώσουμε ότι θα χρειαστούμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών. Αν τα αιτήματα σας είναι καταχρηστικά, επαναλαμβανόμενα και προδήλως αβάσιμα ενδέχεται να αρνηθούμε αιτιολογημένα να ανταποκριθούμε στο αίτημα σας.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ανταποκριθήκαμε στο αίτημα σας ή θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε, εφόσον επιθυμείτε, και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr /
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600
Fax: +30 210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

10. Ανάλυση των δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο / cookies

Cookies που χρησιμοποιούμε:

α) Η σελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία την υπηρεσιών και των σελίδων τους. Τα cookies είναι μικρά τμήματα πληροφοριών που αποθηκεύονται σε έναν υπολογιστή, με σκοπό την αναγνώριση του αντίστοιχου προγράμματος περιήγησης κατά τη διάρκεια της περιήγησης σε διαδικτυακούς τόπους.
Χρησιμοποιούμε λειτουργικά cookies που εξυπηρετούν τους σκοπούς της περιήγησης, της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας, της διευκόλυνσης της πλοήγησης και της αποθήκευσης πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητές σας στον ιστότοπό μας
Μέσω των cookies βελτιώνουμε την εμπειρία σας στο διαδίκτυο και συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας.
β) Cookies τρίτων. (3dr Party Cookies). Τρίτοι δύνανται να εγκαθιστούν τα cookies που χρησιμοποιούμε. Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Business.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το σύνδεσμο: https://policies.google.com/privacy?hl=el&gl=gr&fbclid=IwAR3xvcYBMNK_eGsRoPIXL3NH-Oy1gbIOTyV-onakzstC31nQBbDV7Rf62o4#intro
Χρησιμοποιούμε υπηρεσίες Google (GoogleAnalytics) μια υπηρεσία ανάλυσης του διαδικτύου που παρέχεται από την Google Inc. Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα δικά του cookies για να αναλύει τη χρήση ενός ιστότοπου και οι πληροφορίες που παρέχουν τα cookies σχετικά με τη εκ μέρους σας χρήση του ιστότοπου μεταδίδονται στην Google. Στη συνέχεια, αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για σκοπούς σύνταξης στατιστικών εκθέσεων σχετικά με το μέσο όρο παραμονής στον ιστότοπο και τις σελίδες που προβάλλονται, τον τρόπο που χρησιμοποιείται ο ιστότοπος μας από εσάς κ.α
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google Analytics, παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.google.com/analytics και για την Πολιτική απορρήτου του Google Analytics, παρακαλούμε επισκεφθείτε το http://www.google.com/intl/en)ALL/privacypolicy.html.

Μπορείτε να αρνηθείτε οριστικά τη Google να συλλέγει δεδομένα που παράγονται από cookies σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) και να τα επεξεργάζεται. Μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το plugin του προγράμματος περιήγησης που διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en=GB

Στην περίπτωση που μέσω του Διαδικτυακού Τόπου μας εισέρχεστε σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων ή συνδέεστε με φορείς κοινωνικής δικτύωσης (facebook, instagram), θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι τρίτοι αυτοί διαδικτυακοί τόποι ή φορείς, ενδέχεται να εγκαθιστούν Cookies αμέσως μόλις πατήσετε το σχετικό σύνδεσμο. Τα Cookies αυτά βρίσκονται εκτός του πεδίου ελέγχου μας και διέπονται από την πολιτική cookies του κάθε τρίτου που τα εγκαθιστά. Πρέπει να διαβάσετε τις αντίστοιχες πολιτικές των ιστοτόπων τους, ώστε να δείτε πώς ακριβώς θα πρέπει να τα διαχειριστείτε.

Πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies;

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο επιτρέπουν τη διαγραφή ή την αποκλεισμό των cookies και την προειδοποίησή σας πριν αποθηκευτούν τα cookies. Μπορείτε να βρείτε βοήθεια στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο για να χειριστείτε cookies από την ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org.
Επιπλέον, μπορείτε να ρυθμίσετε τον διακομιστή (browser) κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε είτε να προειδοποιεί για τη χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των σελίδων, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies για την αναγνώρισή σας, ενδέχεται να μην έχετε περαιτέρω πρόσβαση σε κάποιες υπηρεσίες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, καθώς μεταξύ άλλων χρησιμοποιούμε cookies για να ενημερώνουμε το καλάθι αγορών σας. Η χρήση των cookies είναι επίσης απαραίτητη εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια παραγγελία.

11. Αποδοχή της Παρούσας Πολιτικής

Κάνοντας χρήση αυτής της ιστοσελίδας αποδέχεστε αυτές τις πρακτικές. Εάν δε συμφωνείτε με τους όρους αυτών των πρακτικών, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και μην δίνετε κανένα προσωπικό δεδομένο.
Σας παρακαλούμε πολύ να συμβουλεύεστε συχνά αυτήν την ιστοσελίδα, ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές αναφορικά με τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

H Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε στις 14.09.2020