Διαχείριση έργων

Το γραφείο μας, αναλαμβάνει την πλήρη επίβλεψη και οργάνωση της κατασκευής κάθε έργου. Μέσα από αυτήν την διαδικασία, ο πελάτης μας, μπορεί να έχει μια πιο σαφή εικόνα για το έργο που σχετίζεται, τόσο με τον οικονομικό προϋπολογισμό, όσο και με τον χρόνο αποπεράτωσης του κάθε έργου. Η διαδικασία περιλαμβάνει την προ κοστολόγηση εργασιών και υλικών, αλλά και τη δημιουργία χρονοδιαγραμμάτων αποπεράτωσης των απαιτούμενων εργασιών.