Πραγματογνωμοσύνες

Το γραφείο μας, αναλαμβάνει την εκτέλεση πραγματογνωμοσύνων, οι οποίες διενεργούνται επί ζημιών και ατυχημάτων