Στατικές μελέτες

To γραφείο μας, αναλαμβάνει την εκπόνηση στατικών μελετών, οποιουδήποτε οικοδομικού έργου. Η διαμόρφωση τεύχους υπολογισμών και ξυλοτύπων, για κάθε τύπο κατασκευής (οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμμεικτη κατασκευή, φέρουσα τοιχοποιία), αποτελεί το τελικό αποτέλεσμα της μελέτης.