Μονοκατοικία στο Κορωπί

Μονοκατοικία στο Κορωπί

Κορωπί, Αττική
2001

Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

Αρχιτεκτονική Μελέτη
Δήμητρα Μερμίγκη

Κατασκευή
Χαράλαμπος Παπαχρίστου

Φωτογράφιση
Μανώλης Συμεωνίδης

Στην ύπαιθρο του Κορωπίου, βρίσκεται η συγκεκριμένη μονοκατοικία, που αναπτύσσεται σε τρεις ορόφους. H κατοικία, αναπτύσσεται στον άξονα ανατολής – δύσης, καθ’ ύψος και κατά μήκος, σε απλούς συνδεδεμένους όγκους, οι οποίοι διαφέρουν και στον χρωματισμό τους. Ως προς τα υλικά, επιλέγεται ο σοβάς, σε συνδυασμό με πέτρινα και μεταλλικά στοιχεία (κιγκλιδώματα, κουφώματα, πέργολες).