Τριώροφο κτίριο γραφείων

Τριώροφο κτίριο γραφείων

Κορωπί, Αττική
2004

Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

Αρχιτεκτονική Μελέτη
Χαράλαμπος Παπαχρίστου

Κατασκευή
Χαράλαμπος Παπαχρίστου

Φωτογράφιση
Μανώλης Συμεωνίδης

Το τριώροφο κτίριο, κατασκευάστηκε, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος γραφείων. Στο ισόγειο, πραγματοποιείται η εξυπηρέτηση του κοινού, ενώ στους ορόφους, λειτουργούν γραφεία με μεγάλα υαλοστάσια. Η ύπαρξη του κλιμακοστάσιου, τονίζεται με μια προεξοχή στην όψη του κτιρίου, ενώ γενικά, επιλέγονται απλές γραμμές σχεδίασης, γραμμικά στοιχεία και όγκοι που συμβάλουν στην καλύτερη ενσωμάτωση του κτιρίου, σε ένα μέτωπο με πολύπλοκες, χωρίς συνάφεια μεταξύ τους όψεις.