Κατοικία στην Κερατέα

Κατοικία στην Κερατέα

Κερατέα, Αττική
2000

Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

Αρχιτεκτονική Μελέτη
Δήμητρα Μερμίγκη

Κατασκευή
Χαράλαμπος Παπαχρίστου

Φωτογράφιση
Μανώλης Συμεωνίδης

Η κατοικία βρίσκεται στην Κερατέα και συγκεκριμένα, σε ένα ύψωμα, έξω από την πόλη. Αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα και λόγω της υψομετρικής διαφοράς του οικοπέδου, δημιουργούνται δύο διαφορετικές προσβάσεις στις εισόδους της κατοικίας. Οι προσβάσεις αυτές, έχουν μεγάλη υψομετρική διαφορά μεταξύ τους, με την πρόσβαση που βρίσκεται ψηλότερα μα επιτυγχάνεται μέσω προβόλου που παίρνει την μορφή γέφυρας. Ως προς τα υλικά, επιλέγεται ένας συνδυασμός σοβά, πέτρας και ξύλου.