Κατοικία στα Καλύβια

Κατοικία στα Καλύβια

Καλύβια, Αττική
2000

Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

Αρχιτεκτονική Μελέτη
Δήμητρα Μερμίγκη

Κατασκευή
Χαράλαμπος Παπαχρίστου

Φωτογράφιση
Μανώλης Συμεωνίδης

Στην οδό Απειράνθου στα Καλύβια, βρίσκεται η συγκεκριμένη κατοικία η οποία διαιρείται σε δύο ιδιοκτησίες. Η κατοικία, αναπτύσσεται σε δύο ορόφους και σε δύο κύριους όγκους, που ενώνονται με τρίτο, ο οποίος και περικλείει το κλιμακοστάσιο. Η μπροστινή αυλή, όπου τοποθετείται και ο χώρος στάθμευσης, δέχεται πλακόστρωση, ενώ στην πίσω αυλή, προστίθεται φύτευση.