Τριώροφο κτίριο καταστημάτων – γραφείων

Τριώροφο κτίριο καταστημάτων – γραφείων

Κορωπί, Αττική
2008

Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

Αρχιτεκτονική Μελέτη
Αμαλία Γκιόκα

Κατασκευή
Χαράλαμπος Παπαχρίστου

Φωτογράφιση
Mανώλης Συμεωνίδης

Το κτίριο βρίσκεται επί της οδού Κύπρου, στο Κορωπί. Στο ισόγειο χώρο, στεγάζονται καταστήματα, ενώ στον α’ και β’ όροφο στεγάζονται γραφεία. Ο κτιριακός όγκος, τοποθετείται στη νοτιοδυτική πλευρά του γηπέδου, επί των οδών Κύπρου και Μιχαήλ Θάνου, υποχωρώντας μερικά μέτρα από τα όρια του πεζοδρομίου. Η πρόσβαση των χρηστών, προς τα ισόγεια καταστήματα, γίνεται και από τους δύο δρόμους, τόσο με κλίμακες όσο και με ράμπες μικρής κλίσης, ενώ η πρόσβαση προς τα γραφεία των ορόφων, γίνεται από την οδό Κύπρου με ράμπα μικρής κλίσης μέσω κεντρικού κλιμακοστασίου. Το κτίριο, αναπτύσσεται σε διαφορετικούς όγκους, η πλαστικότητα των οποίων τονίζεται και από την χρήση διαφορετικών χρωμάτων στην όψη.